آگهی استخدام

استخدام

در رادکام اعضای سازمان، گرانبهاترین سرمایه‌ی شرکت محسوب‌ می‌گردد. این شرکت همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی کارکنان و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش‌ می‌کند.

کسانی که مایل به کار در شرکت رادکام هستند، باید شرایط زیر را دارا‌باشند:

  • نظم
  • روحیه کار تیمی
  • داشتن انگیزه برای کار بلندمدت
  • پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی
  • تعهد به ارزشهای بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری و نوع‌دوستی

فهرست موقعیت‌های کاری موجود در رادکام

محل کار

تهران، دفتر مرکزی